Frekvens info

Det er i disse dager store omveltninger i den usette verden av frekvenser rundt oss. For å finn ledige frekvenser i ditt område gå inn på www.finnsenderen.no/traalos
Her følger et utdrag fra post og teletilsynets websider:

Frekvenser for trådløse mikrofoner har vært gjenstand for stor oppmerksomhet. PT presenterer her oppdatert informasjon om arbeidet med frekvenser for trådløse mikrofoner.

Frekvensbåndet 470-790 MHz
Frekvensene 470-790 MHz er tildelt Norges Televisjon (NTV) til bruk for digital-TV (DTT). I gitte geografiske områder vil det til enhver tid finnes frekvenser som ikke benyttes til DTT. PT foreslo i høring 15. november 2010 at hele båndet ble tatt med i fribruksforskriften på betingelse av at sameksistens var mulig mellom primærbruker (digital kringkasting) og sekundærbruker (trådløse mikrofoner). Etter å ha utført målinger har PT kommet frem til at det er nødvendig med en enkel løsning for å finne ledige frekvenser i ulike geografiske områder. PT arbeider nå med en nettbasert løsning, slik at brukerne selv kan finne ledige frekvenser i ønsket område. Planen er at en slik nettbasert løsning er klar i løpet av 2011.

Frekvensbåndet 800-820 MHz
Et klart flertall av høringsinnspillene vedrørende trådløse mikrofoner ga uttrykk for at det er ønskelig å tillate bruk av 800-820 MHz til og med 31. desember 2012. PT har vurdert disse innspillene i arbeidet med den nye fribruksforskriften og har på denne bakgrunn foreslått å tillate bruk av båndet til og med 31. desember 2012. Frekvensbåndet 823-832 MHz På bakgrunn av den gjennomførte høringen, kunngjorde PT at vi ville foreslå å tillate bruk av frekvensbåndet 823-832 MHz for trådløse mikrofoner i fribruksforskriften. Det opprinnelige forslaget i høringen var 821-832 MHz. PT mener det er viktig å ha et frekvensbånd på 2 MHz for beskyttelse av mottak for mobilt bredbånd. Dette såkalte ”guard band” foreslås etter anbefaling av CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) i rapport nummer 30.

Frekvensbåndet 1790-1800 MHz
PT foreslår også å ta inn frekvensbåndet 1790-1800 MHz i fribruksforskriften.

Web & design utviklet av Audiopol Live Design